ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Lidé v Karlíku odmítli výstavbu v okolí obce

13.03.2016

Karlík (u Prahy) 13. března - Lidé v Karlíku u Prahy v sobotním referendu odmítli výstavbu na polích v okolí obce. Pro tuto variantu se vyslovilo 56,7 procenta lidí, celkově se do referenda zapojilo 62,6 procenta voličů. Výsledek je tudíž platný a závazný, informovala dnes obec na svýchwebových stránkách.

Účastníci odpovídali na otázku, zda požadují, aby v katastru obce nevznikaly nové zastavitelné plochy. Výjimkou mohou být plochy potřebné pro ochranu přírody, dopravní a technickou infrastrukturu, snižování nebezpečí přírodních a ekologických katastrof, pro vodní hospodářství nebo účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky či hygienická zařízení.

Pro variantu "ano" se vyslovilo 130 z celkového počtu 229 hlasujících. Opačný názor mělo 98 lidí, jeden hlasovací lístek byl neplatný. Protože variantu "ano" podpořila většina hlasujících a více než čtvrtina všech oprávněných voličů, je výsledek pro obec závazný.

K platnosti místního referenda je potřeba, aby se ho zúčastnilo alespoň 35 procent voličů. I tato podmínka byla splněna. Do plebiscitu se zapojilo 229 z celkového počtu 366 oprávněných voličů, tedy 62,6 procenta.

Karlík leží v okrese Praha-západ, asi pět kilometrů západně od Černošic. V obci žije přes 500 obyvatel. Okolí Prahy bývá častým cílem developerů. Za masivní výstavbou bytů a domů však v minulosti často zaostávalo budování infrastruktury.

Místní referendum neboli místní lidové hlasování je jedním z institutů přímé demokracie. Právo hlasovat má každý, kdo může volit do zastupitelstva obce. V místním referendu nelze rozhodovat například o místních poplatcích a rozpočtu, zřízení nebo zrušení orgánů, volbě a odvolání starosty, primátora nebo zastupitelů.

(čtk)