ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Vláda odmítla změny v odškodňování za reality na Ukrajině

17.02.2016

Praha 17. února - Vláda navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl žádost na zrušení některých podmínek pro odškodnění za nemovitosti zanechané na Podkarpatské Rusi, která je nyní součástí Ukrajiny. Návrh ministra pro legislativu a lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) dnes schválil kabinet, jak vyplývá z výsledků jeho jednání zveřejněných na internetu.

Ústavní soud se bude žádostí o zrušení čtyř pasáží zákona zabývat na popud Obvodního soudu pro Prahu 1 a vláda byla k jednání přizvána jako vedlejší účastník řízení. Obvodní soud chce zrušit ustanovení, podle nichž o náhradu mohli žádat jen čeští občané, kteří o majetek přišli, nebo jejich manželé a děti. Soud by měl podle žádosti zrušit také pasáž, podle níž měli lidé o odškodnění žádat do konce roku 2013, a pasáž omezující výši náhrady na maximálně dva miliony korun.

Dienstbier v návrhu vládního stanoviska poukazuje mimo jiné na rozhodnutí Ústavního soudu z května 2011, podle něhož "je věcí státu, jakým způsobem a jaké podmínky restituce stanoví, přičemž soudy mohou rozhodovat pouze v rámci takto stanovených podmínek".

Návrh také zpochybňuje oprávnění soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 požadovat v příslušné věci zrušení částí zákona. Soudkyně kvůli tomu přerušila řízení, v němž se žalobce domáhá zaplacení náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem. Tento žalovaný postup se totiž vztahuje na řízení vedené ministerstvem financí podle zákona z roku 1958 o úpravě nároků souvisejících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinou, nikoli podle zákona z roku 2009 o zmírnění křivd kvůli připojení Podkarpatské Rusi k někdejšímu Sovětskému svazu.

Podkarpatská Rus, nazývaná též Zakarpatská Ukrajina, byla součástí bývalého Československa od roku 1919. Na konci června 1945 byla smluvně připojena k Sovětskému svazu, který poskytl zhruba 920 milionů korun jako vyrovnání za nemovitosti patřící československým občanům. Těm ale bylo vyplaceno z této sumy celkem jen 13 milionů korun.

Podle napadeného zákona se odškodnění vztahovalo na nemovitý majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi od 29. září 1938 a pozbytý do 23. května 1945 v souvislosti s postoupením tohoto území Sovětskému svazu. Vzhledem k vysokému věku a úmrtím oprávněných osob stát jejich rodinám vyplatil kolem 282 milionů korun, tedy čtvrtinu původně odhadované částky. Část poslanců kvůli tomu navrhla, aby o odškodnění mohly dodatečně požádat také vnoučata a dědici původních majitelů nemovitostí. Vláda už loni tento návrh odmítla.

(čtk)