ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Plzeň chystá klíčový dokument pro svůj rozvoj

08.01.2016

Plzeň 8. ledna - Plzeň bude mít do dvou let klíčový dokument svého rozvoje na dalších 15 let. Strategický plán města, jehož analytická část se začala zpracovávat, stanoví vizi rozvoje, hlavní cíle, opatření a příklady aktivit. Bude reagovat na aktuální potřeby města a na výhled rozpočtu. Dokument má pomoci zkvalitnit život ve všech oblastech a navrhnout řešení, jak k cílům dojít, řekl ČTK náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Dá informace o záměrech města veřejnosti i podnikatelům. Podobný dokument dokončila Praha.

"Měl by říct na deset až 15 let, jak by se mělo město vyvíjet. Není to jen v investicích, ale také o dopravě a životním prostředí a podobně," uvedl náměstek. Plán, na němž se shodnou zastupitelé všech stran, by měl přecházet do dalších volebních období.

"Analytická část potrvá do září 2016. Poté se začne zpracovávat návrhová část, její projednání bude od dubna do září 2017. Plán bude schválen do prosince 2017," uvedl. Připravují ho subjekty města, politici, veřejnost, podnikatelé, neziskový sektor a další.

Na plánu pracuje hlavně Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který navrhl zadání, a vzniklo několik pracovních i politických skupin. "Především na něm bude pracovat úřad a k tomu je možné objednat studie, konzultanty, průzkumy nebo šetření názorů veřejnosti, což by mohlo stát během dvou let zhruba dva miliony korun," řekla ředitelka útvaru Irena Vostracká. Podle ní nelze říct, jak bude dokument obsáhlý; snahou útvaru je udělat ho "hodně pochopitelně".

Soubor konkrétních kroků ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí naváže na platný Program rozvoje města Plzně, schválený v roce 2003. "Od doby jeho zpracování jsou vyšší požadavky na kvalitu městských systémů, na úroveň vnitřního prostředí města, na životní prostředí a jeho vybavenost zařízeními a službami," řekl Šindelář. Město změnilo priority vedoucí ke zvyšování kvality života, k podpoře prosperity, výkonnosti podnikatelského prostředí, vzdělávání, vědy a výzkumu.

Plán také stanoví pravidla pro účelné vynakládání veřejných peněz a jejich provázanost v jednotlivých oblastech. Stane se důležitým nástrojem pro rozhodování politického vedení města a samosprávy i pro koordinaci zájmů a aktivit subjektů ve městě.

(čtk)