ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Památkářům se nelíbí nové trolejové sloupy v centru Olomouce

09.08.2017

Olomouc 9. srpna - Nevoli památkářů i radniční opozice vzbudila instalace sloupů trolejového vedení podél části rekonstruované tramvajové trati v historickém centru Olomouce. Odborníci tvrdí, že sloupy narušily ráz této části města, ve které byly troleje dosud ukotveny na zdech domů. Podle radnice jiné řešení zajištění trolejí než pomocí sloupů nebylo možné. Rekonstrukce ulice 1. máje bude stát zhruba 80 milionů korun a skončit má na podzim.

Národní památkový ústav (NPÚ) podle mluvčího jeho olomouckého pracoviště Vlastimila Staňka už v předprojektové přípravě s osazením stožárů trakčního vedení na ulici 1. máje nesouhlasil. V roce 2010 pak olomoucký magistrát ohledně chystané rekonstrukce ulice zahájil správní řízení a NPÚ projekt obnovy ulice podle Staňka vyhodnotil z pohledu státní památkové péče jako neakceptovatelný. "Přes tuto skutečnost bylo k záměru rekonstrukce třídy 1. máje magistrátem vydáno souhlasné závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče," řekl ČTK Staněk.

Podle něj nebyla instalace sloupů v historické části města vhodná. "Přijaté řešení nezohledňuje v dostatečné míře kulturně-historické hodnoty v území. Při žádoucí snaze pečovat o město dopravní či majetkoprávní determinace svými následky převažují nad zájmy památkové péče," míní.

Mluvčí radnice Michal Folta dnes ČTK řekl, že jiné řešení než instalovat sloupy nepřicházelo v úvahu. "Dopravní podnik jednal opakovaně s majiteli nemovitostí. Z 18 se ve 13 případech podařilo dojednat nějakou formu dohody, v pěti případech byli majitelé nemovitostí rozhodně proti umístění závěsů trolejí. Proto jiná možnost než použití sloupů v části trati nebyla, nechceme-li omezovat vlastnická práva občanů," uvedl Folta. NPÚ podle něj mohl podat ke krajskému úřadu podnět k přezkumu stavebního povolení, které bylo vydáno v roce 2010, což ale neudělal.

Od sloupů trolejového vedení na ulici 1. máje se distancoval i Drážní úřad. "O umístění devíti trakčních sloupů, jejichž pozice je kritizována při průhledech ulicí, bylo rozhodnuto pravomocným územním rozhodnutím v roce 2011, vydaným obecným stavebním úřadem, tedy Magistrátem města Olomouce. Stavební povolení vydané Drážním úřadem na umístění sloupů nic nezměnilo," sdělil ČTK mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Podle opozičního hnutí ProOlomouc stožáry na ulici 1. máje schválili magistrátní památkáři. "Při přípravě projektu pak nebyl už nikdo jiný, kdo by jasně řekl, že do historického prostředí takové sloupy nepatří. Jednání s majiteli domů o ponechání závěsů na fasádách nebyla věnovaná dostatečná pozornost," uvedlo hnutí na svém facebookovém profilu.

Dělníci v úseku mezi náměstím Republiky k průčelí hotelu Palác od jara vyměňují koleje a opravují inženýrské sítě v délce zhruba 400 metrů. Opraveny budou také chodníky a veřejné osvětlení. Tramvajová trať po třídě 1. máje vede od samého počátku tramvajové dopravy v Olomouci v dubnu 1899. Úsek tak patří k nejstarším ve městě a před rekonstrukcí byl ve špatném technickém stavu.

(čtk)