ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Praha pokračuje v kultivaci venkovní reklamy

27.06.2017

Praha 27. června - Rada hlavního města dnes odsouhlasila nová pravidla pro umísťování reklamy na sloupech. Již v lednu schválila, že z Pražské památkové rezervace zmizí všechny reklamní nosiče, v dalších částech Prahy budou muset nyní navíc reklamy na sloupech splnit přísnou regulaci. Pravidla připravil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), konzultována byla s provozovateli reklamních zařízení. Platit začnou od počátku roku 2018.
 
„Město je dnes zahlceno reklamními nosiči, které nejen že tvoří vizuální balast, ale navíc leckdy brání v pohybu po chodníku nebo bezpečnému výhledu v křižovatce,“ říká náměstkyně primátorky Petra Kolínská. „Nová pravidla přinesou Pražanům větší bezpečnost a kvalitu veřejných prostranství, jaká se sluší na 21. století“ pokračuje.
 
Pravidla sjednocují velikost reklamních nosičů – napříště bude možné umisťovat jen tři typizované velikosti. Zmizí tak různé druhy velkých tabulí. Pravidla též říkají, jakým způsobem reklamu umisťovat, aby v městském prostředí působila méně rušivě.
 
Z některých míst pak reklama zmizí zcela. Kromě Pražské památkové rezervace už byste reklamu na sloupech neměli potkat v parcích a lesoparcích, náplavkách a přírodních nábřežích, na pražských ostrovech či značených cyklistických stezkách. Zakázané budou reklamní nosiče také v okolí křižovatek a v místech, kde by bránily v rozhledu. V městských a vesnických památkových zónách – kupříkladu Nusle, Dejvice, Karlín či Bubeneč – se pak mohou objevit jen nejmenší formáty.
 
„Reklamní smog zásadně znehodnocuje podobu města. Omezení reklamy vnímám jako velmi důležitý krok ke kultivaci prostředí, ve kterém žijeme,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. „Postupné čištění města od reklam je v souladu s naším Manuálem tvorby veřejných prostranství, který město před časem schválilo.“
 
Pravidla budou účinná od 1. ledna 2018. Jak rychle reklamy skutečně zmizí, to závisí na úpravě smluvních vztahů mezi městem a provozovateli reklamních systémů.
 
„Jako další krok navrhujeme vytvoření pravidel pro umisťování nízkonákladové kulturní a společenské reklamy – různých pozvánek na koncerty, divadla či debaty. Myslíme si, že ke komerční nabídce by měla existovat i levnější alternativa, která by zároveň mohla umožnit omezení černého výlepu,“ pokračuje Ondřej Boháč. Součástí této koncepce by měly být principy výběru ploch, typy nosičů, nastavení režimu správy a stanovení správce, který bude garantovat organizaci výlepu a výběru inzerentů, stejně jako odstraňování černého výlepu v okolí. Koncepce bude obsahovat i nastavení spravedlivých pravidel pro období volebních kampaní (dva měsíce před každými volbami), aby všechny politické subjekty měly rovné podmínky.

(rtv+)