ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Univerzita Hradec Králové otevřela novou budovu

24.05.2017

Hradec Králové 24. května - Univerzita Hradec Králové (UHK) dnes slavnostně otevřela novou budovu Přírodovědecké fakulty za 450 milionů korun. Stavba je třetím objektem v univerzitním kampusu Na Soutoku naproti areálu hradecké nemocnice, univerzita chce ve výstavbě v této lokalitě pokračovat.

Přírodovědeckou fakultu UHK, která má zhruba sedm desítek zaměstnanců, navštěvuje 630 studentů. Do nové budovy, která ve čtyřech podlažích nabízí 24 učeben a 23 laboratoří, se již loni na konci roku přestěhoval děkanát a katedra matematiky, ostatní katedry na začátku letošního roku.

"Hlavním cílem univerzity bylo vybudovat špičkově vybavené přírodovědné prostory pro výuku a výzkum. Vzdělávají se zde studenti ve velmi žádaných studijních oborech, jako je například Systematická biologie a ekologie, Toxikologie a analýza škodlivin a Finanční a pojistná matematika," uvedl rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča.

Děkan Přírodovědecké fakulty UHK Pavel Trojovský ČTK řekl, že fakulta před dokončením nového objektu sídlila ve třech starých budovách, kde nebyly ideální podmínky například pro laboratoře. "My jsme potřebovali hlavně rozšířit výzkumné laboratoře i vylepšit i prostory pro studenty, což nová budova všechno přinesla," řekl Trojovský.

V univerzitním areálu Na Soutoku stojí od roku 1997 budova Pedagogické fakulty UHK a v roce 2008 dokončený objekt Fakulty informatiky a managementu UHK. "V blízké budoucnosti chceme navázat výstavbou v části přiléhající silničnímu okruhu, kde je naší prioritou vybudování sportovního zázemí, jež bude sloužit nejen UHK, ale rovněž dalším vysokým školám ve městě a sportovním klubům," uvedl kvestor hradecké univerzity Stanislav Klik. Podle něj univerzita zadala zpracování rozvojové studie lokality, v níž chce zároveň namísto stávajícího modelu parkování nabídnout parkovací domy a další objekty, sloužící například aplikované spolupráci univerzity a soukromého sektoru.

V Hradci Králové sídlí také Lékařská a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (UK), které v roce 2015 otevřely první budovu nového kampusu vedle fakultní nemocnice za 315 milionů korun. Hradecké fakulty UK plánují stavbu dalších objektů za 2,5 miliardy korun. "Hlavním věcným záměrem je programově i prostorově propojit dvě dislokované fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a vytvořit unikátní centrum zaměřené na biomedicínu a farmacii s úzkým napojením na klinickou činnost s bezprostředně související Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany," uvedl v dnešním vydání Lidových novin rektor UK Tomáš Zima, který tvrdí, že projekt by měl být dokončen do konce roku 2022.

(čtk)