ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

V Praze padly za oběť demolici Těšnov nebo Špačkův dům

16.04.2017

Praha 16. dubna - Informace o likvidaci vybraných pražských staveb. K nynějšímu zahájení demolice domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice:

- V důsledku asanace Josefova a části Starého a Nového Města na přelomu 19. a 20. století zmizelo téměř 470 domů a velká část někdejšího Židovského města. Postaveny byly stovky nových domů, vznikla také například moderní Pařížská třída.

- Nevoli vzbudila v 80. letech minulého století asanace pitoreskního starého Žižkova, který ustoupil panelovým domům. V těsné blízkosti židovského hřbitova vznikla televizní věž.

- Symbolem necitlivého přístupu úřadů k památkám se v roce 1985 stal odstřel novorenesančního železničního nádraží na Těšnově. Stavbu nezachránilo ani to, že byla kulturní památkou.

- Velkou nevoli vyvolal případ novobarokního Špačkova domu u Petrského náměstí, který byl zdemolován v roce 1993 a na jehož místě stojí novostavba, která podle památkářů i řady architektů nezapadá do atmosféry této části Prahy.

- S nesouhlasem se v roce 2007 potýkala také přestavba kasáren na náměstí Republiky, ze kterých zůstala prakticky jen fasáda, za níž vyrostlo obchodní centrum Palladium. Podobný osud, tedy že se zachovala vlastně jen fasáda, postihl i Dům u Myšáka ve Vodičkově ulici, jeho případ ale příliš emocí nevzbudil. Kritiku vyvolalo znehodnocení kostela sv. Michala na Starém Městě.

- Za ztrátu je považováno i zboření obchodního domu Diamant v dolní části Václavského náměstí (2008), který nahradil nový objekt, nebo zničení někdejších Ringhofferových závodů na Smíchově, jedné z významných průmyslových památek.

- V roce 2011 nechala Praha zbourat památkově chráněný stadion na Štvanici ze 30. let 20. století údajně kvůli špatnému technickému stavu. Demolice vyvolala nesouhlas velké části veřejnosti.

- K diskutabilním stavebním zásahům v Praze se řadí také zástavba proluky Myslbek v ulici Na Příkopě.

- V roce 2014 byl zbourán Hotel Praha v Praze 6, který byl postaven na konci 70. let minulého století a který sloužil potřebám komunistického režimu. Názory laické i odborné veřejnosti na bourání se lišily. Vlastník objektu, PPF, uváděl, že stavba byla předimenzovaná a neekonomická.

- V roce 2015 developerská společnost Orco Property Group dokončila demolici největší budovy v areálu nevyužívaného nádraží Praha-Bubny - bývalých dílen státních drah. S bouráním nesouhlasila Praha 7 a námitky měl i magistrát.

- Loni byla zbourána Pasáž Jiřího Grossmanna, která propojovala ulici Politických vězňů s Opletalovou ulicí a Václavským náměstím. Z domu, jímž procházela, zůstala fasáda. Na jejím místě vyroste několikapatrová budova těsně přiléhající k hotelu Yasmin, čímž vznikne hotelový komplex. Investor počítá i se zachováním pasáže, s byty a kancelářskými prostorami.

- Před pár týdny začala demolice automatické telefonní ústředny v Dejvicích, na které se podílel architekt Václav Aulický, jeden z autorů budov Transgasu, o kterých se nyní v souvislosti s demolicemi hovoří, i žižkovské vysílací věže.

- Jako dosud poslední začala o víkendu demolice domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Na jeho místě chce společnost Flow East vystavět prosklenou budovu. Proti zbourání domu se postavila část veřejnosti i odborníků. Investor počítá i s využitím sousedního pozemku tiskárny, která byla po sejmutí památkové ochrany na žádost vlastníka před několika lety demolována.

 

Ostatní:

- Dlouho se hovořilo o možném zbourání historické budovy žižkovského nákladového nádraží, proti se ale postavili místní obyvatelé i někteří politici a později byla prohlášena za kulturní památku. V únoru pražský magistrát oznámil, že Praha vypracuje studii pro změnu územního plánu nádraží, která ukončí stavební uzávěru. Pozemky mají několik vlastníků.

- Pozornost také přitahuje plánovaná výstavba nového domu na konci pražské Revoluční ulice podle návrhu architekty Evy Jiřičné. S demolicí novorenesančního domu, místo kterého by stavba měla vzniknout, souhlasí památkáři pražského magistrátu, proti se staví Národní památkový ústav.

- Aktuálně se také řeší například soubor budov Transgas na Vinohradské třídě v Praze, stavby z počátku 70. let 20. století. Majitel je chce nahradit novými. Ministerstvo kultury je za památky neprohlásilo, po odvolání se stavbami zabývá rozkladová komise ministra a výsledek by měl být znám na konci dubna.

(čtk)