ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Kvůli D3 zaniknou tři mohyly v Plavu, přišly o ochranu

31.03.2017

České Budějovice 31. března - Kvůli stavbě dálnice D3 zaniknou tři mohyly z mohylového pohřebiště ze střední doby bronzové v Plavu na Českobudějovicku. Již přišly o památkovou ochranu. V Plavu se roku 1866 dělal první archeologický výzkum v kraji. ČTK to dnes řekl vedoucí archeologického oddělení Jihočeského muzea Petr Zavřel. Na rozestavěném úseku D3 Ševětín - České Budějovice našli archeologové desítku zaniklých sídlišť, z toho jedno dosud neznámé v obci Borek z roku 1500 před Kristem.

U Plavu je 35 mohyl ze střední doby bronzové a ze starší doby železné. Tři z nich, které byly vyňaty z Ústředního seznamu kulturních památek, tvoří samostatnou skupinu vzdálenou asi 40 metrů od ostatních.

"Jsou to předchůdci Keltů. Lokalita je památkově chráněná, protože zde v roce 1866 začala jihočeská archeologie. Stavba dálnice zničí tři mohyly. Byly vyjmuty z památkové ochrany a letos na jaře je musíme prozkoumat a zdokumentovat, aby se daly potom virtuálně postavit znovu," řekl Zavřel.

Ostatních 32 mohyl, jež jsou nadále chráněné, se stavba D3 nesmí dotknout. Archeologové o tom budou jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). "Budeme to muset ohlídat, pro řidiče náklaďáků jsou to často jen nějaké kopečky a mohou nadělat šílenou paseku," řekl Zavřel.

ŘSD má pro podobné situace daný plán. Archeologický průzkum se dělá před začátkem každé liniové stavby, a když se objeví významný nález, přechází se v průzkum záchranný. "Mapuje se prostředí, kde se bude stavět, abychom si 'nešlapali' po něčem důležitém. Teď jsme zahájili stavbu nového mostu v Kutné Hoře, v náspech je zemina s vysokým obsahem arzenu a připravili jsme sadu super přísných opatření, aby se neohrozilo zdraví. Tentýž princip přenášíme na archeologii, abychom nezpůsobili žádnou škodu, sami chceme spolupracovat na dozorech," řekl ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Plav začali v roce 1866, v časech prusko-rakouské války, zkoumat amatérský archeolog František Stulík a archeolog Jan Karel Hraše, rodák z Rataj u Bechyně, který učil v Litoměřicích. Za války ale dostali učitelé volno, tak přijel. Udělali šachtu a snažili se najít co nejvíc předmětů. Plavské nálezy obsahují zlomky mís a amfor, bronzové šperky (náramky, jehlice), část meče a nůžek, zbytky koženého oděvu či korále.

"Je to bohatší jihočeský mohylník, ukázkový a byl první. Kultovní lokalita, jedna z nejhezčích a nejlépe zachycených. V okolí, v Erhartově pískovně, by mohlo být sídliště," řekl Zavřel, který během čtyřicetileté praxe kopal čtyři mohylníky. Polovina nálezů z Plavu je v Jihočeském muzeu, druhá v Národním muzeu, kam se vezly na vorech po Vltavě.

Na trase D3 ze Ševětína do Českých Budějovic našli archeologové desítku sídlišť z mladší doby kamenné, mladší i starší doby bronzové, dále osady Germánů a Slovanů. "Jsou to řadové lokality, zmapují se a pak přes ně vede dálnice. Takových jsou v Čechách desetitisíce. Ale je důležité, aby se výzkum udělal, protože je to nevratná záležitost," řekl Zavřel.

(čtk)