ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Obcím zůstane určitá pravomoc u doplatků na bydlení

23.03.2017

Praha 23. března - Obcím zůstane určitá pravomoc ve vztahu k poskytování státních doplatků na bydlení. Předpokládá to novela o hmotné nouzi, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O prezidentově podpisu informoval Hrad. Předloha také sníží doplatky chudším lidem, kteří žijí v ubytovnách.

Vládní předloha původně měla zrušit pro možný rozpor s ústavním pořádkem ustanovení o souhlasu obce s vyplácením doplatků, který do zákona prosadila v minulosti ODS. Sněmovna ale do novely zavedla jiné nástroje, kterými budou moci obecní úřady poskytování doplatků ovlivňovat.

Obecní úředníci budou moci opatřením obecné povahy vyhlásit "oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů". Úřad práce by tam pak nemohl vyplácet doplatky novým žadatelům. Obce budou podle novely žadatelům o doplatek navíc písemně doporučovat další postup. Doporučení bude jedním z podkladů, na jejichž základě úřad práce o dávce rozhoduje.

Zákon také zahrne určitou ochranu společenství vlastníků jednotek. Bude moci být přímým příjemcem doplatků, pokud vlastník bytu, jenž ho pronajímá lidem v hmotné nouzi, nehradí příspěvky do fondu oprav nebo náklady na služby.

Část příspěvku na živobytí budou moci úřady podle předlohy vyplácet lidem poukázkami na nákup zboží. Ze zákona vypadne možnost zvýšit o 300 korun částku na živobytí lidem, kteří prokážou, že mají zvýšené náklady spojené s hledáním zaměstnání nebo s výkonem veřejné služby.

Doplatek na bydlení se novelou sníží z 90 procent státem stanovených nákladů na bydlení nejvýše na 80 procent. Úřady práce ho budou moci obyvatelům ubytoven přiznat až tehdy, pokud by v obci lidé nemohli sehnat běžné bydlení a měli by k ní nějaký vztah. Přepočet by se měl poprvé provádět po půl roce od účinnosti předlohy.

(čtk)