ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Poslanci KSČM chtějí zavést předkupní právo na zemědělskou půdu

07.03.2017

Praha 7. března - Skupina poslanců KSČM ze sněmovního zemědělského výboru předložila návrh na zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu. Předkupní právo by měl mít stát zastoupený Státním pozemkovým úřadem nebo oprávnění uživatelé, tedy zemědělci, kteří jsou na dané půdě v nájmu nebo pachtu. Komunisté v návrhu argumentují nutností dostatečné ochrany zemědělské půdy i veřejným zájmem.

V důvodové zprávě píšou, že nabývaní vlastnictví k zemědělské půdě není právně upraveno, a proto není možné zajistit, že půdu bude využívat zemědělsky kvalifikovaná osoba s dostatečným odborným zázemím. "Navíc za současného právního stavu není ani zajištěno, že převáděná zemědělská půda bude nadále využívána k zemědělským účelům, neboť nový nabyvatel má možnost požádat o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu," stojí v návrhu. To je podle předkladatelů výhodné pro velké nezemědělské investory, kteří chtějí stavět třeba průmyslové zóny nebo obchodní centra.

Podle navrhované úpravy by směl vlastník pozemku převést tuto půdu někomu jinému jen poté, co ji nabídne státu nebo oprávněnému uživateli. V této nabídce také navrhne požadovanou cenu. Pokud stát nebo oprávněný uživatel nabídku do dvou měsíců nevyužije, bude platit, že o ni nemají zájem.

Předkupní právo se nemá vztahovat na bezúplatné převody na osoby blízké, na zahrady nebo například na pozemky v zastavěném území obce. Nemělo by se vztahovat ani na pozemky do 1000 metrů čtverečních.

Bývalému ministru zemědělství Petru Bendlovi (ODS) se návrh nelíbí. "Sebrat lidem, co jim patří, byl vždycky program komunistů," sdělil ČTK. Dodal, že si není jistý, zda je návrh v souladu s ústavou.

Návrh také zakazuje nabývat tuzemskou zemědělskou půdu osobám a firmám z těch zemí mimo EU, v nichž na oplátku čeští občané a české firmy nemohou zemědělskou půdu nakupovat. Výjimka bude platit pouze pro dědění.

Návrh KSČM nejprve posoudí vláda. Bez ohledu na její stanovisko by se jím měli zabývat poslanci, pokud se k tomu ve zbytku volebního období dostanou.

Také Agrární komora již delší dobu chce, aby zemědělci měli předkupní právo na pozemky, na kterých hospodaří. Má podle ní jít o jeden z nástrojů, který by zemědělce motivoval k větší péči o půdu a také o nástroj v boji proti suchu. Také Zemědělský svaz ČR chce pro zemědělce prosadit předkupní právo u pozemků, na nichž hospodaří.

(čtk)