ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Plzeň pomůže lidem, kterým hrozí ztráty bydlení

28.02.2017

Plzeň 28. února - Plzeň se v příštích třech letech zaměří v novém projektu na lidi ohrožené ztrátou bydlení. V pilotním projektu chce město zhruba za 14 milionů korun zajistit takovým lidem žijícím v Plzni dostupné nesegregované bydlení, zároveň chce najít bydlení obyvatelům města, kteří za něj platí nepřiměřeně vysoké částky. Kromě vytvoření funkčního systému sociálního bydlení město také odzkouší novou metodiku sociální práce s klienty a zaměří se i na prevenci ztráty bydlení, řekl dnes ČTK primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

Radnice na projekt získala 11,8 milionu Kč z EU a 1,39 milionu korun z národních veřejných zdrojů. "Je scestné se domnívat, že sociální bydlení znamená bydlení výhradně pro skupinu osob sociálně vyloučených nebo bezdomovců. Mezi zvláště ohrožené osoby, které nejsou schopny si zajistit adekvátní bydlení na volném trhu a kterým bude v rámci projektu věnována maximální pozornost, patří senioři, zdravotně postižení, mládež odcházející z dětských domovů, ovdovělí s dětmi nebo samoživitelky, tedy osoby přímo ohrožené ztrátou bydlení," řekl primátor. Těmto lidem by město mělo poskytnout adekvátní a cenově přiměřené bydlení.

Město na to ze svého bytového fondu vyčlení minimálně 35 bytů. Na opravy některých z těchto bytů se pokusí získat dotaci z evropských zdrojů. "V městské ubytovně Plachého 52 by mělo vzniknout takzvané krizové bydlení - nouzový záchytný systém pro osoby a domácnosti, u kterých je nutné řešit bytovou nouzi akutně," řekl radní David Šlouf (ODS), který má na starosti městské nemovitosti. První obyvatelé Plzně by se do sociálních bytů mohli stěhovat letos v červenci a srpnu. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu či poskytnutí krizového ubytování bude vždy spolupráce se sociálním pracovníkem magistrátního odboru sociálních služeb. Podle městských pravidel se nesmí nájemní smlouvy uzavřít s někým, kdo má nesplácený dluh na nájemném z minulých let.

Na magistrátním odboru sociálních služeb vznikne nové oddělení se čtyřmi zaměstnanci, kteří se budou věnovat práci s nájemníky sociálních bytů.

"První měsíce projektu budou o nastavení systému celoměstské součinnosti, koncepční práci a tvorbě metodik, podle kterých budou do sociálních bytů vybíráni nájemci z cílových skupin," řekla vedoucí sociálního odboru Alena Hynková. Výsledný model sociální práce musí být funkční a bezpečný. Musí také být pro klienty motivační a musí jim umožnit zlepšení nepříznivé sociální situace.

(čtk)