ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Výstavba náboženských staveb by měla podléhat přísnější regulaci

21.01.2017

Praha 21. ledna - Výstavba některých náboženských staveb, zejména mešit, by měla podléhat přísnější regulaci. Měl by k ní být například nutný souhlas místních obyvatel v referendu. Toto opatření se ale nemá týkat tradičních církví, má dopadnout jen na církve a náboženské společnosti, které nejsou nositelkami takzvaných zvláštních práv podle zákona o církvích. Do novely stavebního zákona, kterou se zabývá Sněmovna, to navrhuje vložit poslanec ANO za Jihomoravský kraj Karel Rais.

"Tradičních církví se to netýká, týká se to různých sekt a nově zakládaných církví, aby tady u těchto jejich staveb proběhla nějaká občanská regulace," řekl poslanec Rais ČTK. "Týká se to také mešit," potvrdil. K pozměňovacímu návrhu ho přiměli obyvatelé jedné z brněnských částí, kteří zjistili, že v jejich místě vznikají muslimské náboženské prostory a nikdo se jich na nic neptal. "Je to reakce na podle mě oprávněné požadavky obyvatel, v mém případě Brna," uvedl.

Jako náboženskou stavbu chce definovat pro účely stavebního zákona stavbu sloužící k náboženským účelům s výjimkou staveb těch registrovaných církví a náboženských společností, které jsou nositeli zvláštních práv podle zákona o církvích. Zvláštními právy podle zákona je například právo vyučovat náboženství na státních školách, právo pořádat obřady, při nichž je uzavírán sňatek, nebo zřizovat církevní školy.

Církev může zvláštní práva získat, pokud splní zákonem stanovené podmínky, například musí před podáním návrhu na přiznání těchto práv deset let každoročně zveřejňovat výroční zprávy o své činnosti. Právo zřizovat církevní školy nebo konat církevní sňatky má například Federace židovských obcí, Církev československá husitská může navíc vysílat své duchovní do armády nebo do věznic stejně jako Římskokatolická církev. Podle webových stránek ministerstva kultury však taková práva nemá Ústředí muslimských obcí, ale třeba ani církev Višva Guru Díp Hindu Mandir - české hinduistické společenství.

Raisův návrh stanoví, aby možnost a případné podmínky umístění náboženských staveb určoval regulační plán obce. O možnosti umístění by se mělo konat místní referendum a jeho výsledek by byl závazný. Pokud by nebylo platné, mělo by platit, že souhlas dán nebyl. Také nemá být možné je postavit pouze na ohlášení.

Rais chce svůj návrh vložit do novely stavebního zákona, kterou vláda předložila Sněmovně a nyní se jí zabývají sněmovní výbory. Podle ministerstva pro místní rozvoj se k ní už sešlo asi 270 pozměňovacích návrhů.

(čtk)