ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Sociální bydlení by měl zajišťovat nový úřad

04.01.2017

Praha 4. ledna - Pravidla sociálního bydlení by měl upravit nový zákon, který chystá ministerstvo práce. Podle plánu by měl platit od ledna příštího roku, část o dávkách pak od ledna 2020. Poslední verze připravované normy obsahuje mimo jiné toto:

1) Centrum pro sociální bydlení

- nový státní úřad s krajskými pobočkami a kontaktními pracovišti po republice

- poskytuje bydlení lidem v bytové nouzi z obcí, které sociální byty mít a přidělovat nechtějí

- byt potřebným zajistí do tří let od podání žádosti

- poskytuje sociální práci

- finance od státu a z EU
 

2) Obce v systému sociálního bydlení

- zapojení do systému by bylo dobrovolné

- obecní fond sociálních bytů - vlastní byty či nasmlouvané byty od jiných majitelů

- zajištění bytu lidem v bytové nouzi do dvou let od podání žádosti

- poskytování sociální práce

- dotace na investice, provoz a sociální práci od ministerstev

 

3) Osoby v bytové nouzi

- nárok na sociální bydlení

- o přiznání bytové nouze rozhoduje Centrum pro sociální bydlení či obec, která je v systému sociálního bydlení

- lidé, kteří na přiměřený byt dávají přes 40 procent příjmu a po uhrazení nákladů jim nezůstane příjem přes 1,6násobek životního minima

- lidé, kteří přes půl roku žijí po azylových domech, ústavech, zdravotnických zařízeních či noclehárnách

- žadatel o přiznání bytové nouze musí prokázat, že si nemůže zvýšit příjem

- pokud člověk obci dluží a nesnaží se dluhy vyrovnat, nemusí sociální bydlení dostat

- rozhodnutí o bytové nouzi se bude po dvou letech přezkoumávat, u seniorů či těžce postižených bude ale na neurčito

 

4) Nový příspěvek na bydlení

- od ledna 2020

- jeden příspěvek na jeden byt či ubytovací prostor

- pro lidi, jejichž náklady na přiměřené bydlení přesahují v Praze 0,35násobek a jinde 0,3násobek jejich příjmu a zároveň jednotlivci nezbývá 1,5násobek životního minima, dvojici 1,4 násobek, třem lidem 1,3násobek a čtyřem a více lidem 1,2násobek životního minima

- do ubytoven se bude dávka vyplácet ještě po tři roky, tedy do konce roku 2022

- dávka do ubytoven je nižší, počítá se z 80 procent normativních nákladů

- pokud obyvatelé ubytoven ve tříleté době odmítnou dostupný či sociální byt se sociální prací, přijdou o dávku

(čtk)