ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Povodí Odry připravuje protipovodňové stavby

05.12.2016

Ostrava 5. prosince - Státní podnik Povodí Odry připravuje protipovodňové stavby za 175 milionů korun bez DPH na říčce Polančici a jejích přítocích Rakovci a Mexickém potoku. Úpravy by měly ochránit město Klimkovice a ostravskou čtvrť Polanka nad Odrou před stoletou vodou. Stavět by se mělo v letech 2018 až 2020. ČTK to za podnik Povodí Odry sdělila Kateřina Šreková.

Stavba bude mít tři části. První zahrnuje úpravy Polančice, Rakovce a Mexického potoka dohromady v délce téměř tři kilometry. Druhou částí bude výstavba dvou suchých nádrží sloužících k zachycení případné velké vody na Polančici a Rakovci. Součástí úprav bude také výstavba dvou jezů, úprava nebo celková rekonstrukce mostů a přeložky inženýrských sítí tak, aby žádné překážky nebránily zvýšení kapacity vodních toků.

"V dnešní době je koryto vodního toku Polančice schopné bezpečně převést průtok pětileté vody. Navrhované úpravy vodního toku zvýší kapacitu koryta na průtok dvacetileté vody," uvedla Pavla Holečková z investičního odboru Povodí Odry. Suché nádrže pak zadrží případnou povodňovou vlnu, transformují ji v neškodný průtok, a ochrání tak Klimkovice a Polanku až před stoletou vodou.

(čtk)