ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Pardubice si chtějí ověřit nastavení systému dostupného bydlení

01.12.2016

Pardubice 1. prosince - Pardubice si chtějí ověřit nastavení vlastního systému dostupného bydlení. Město na tento tříletý projekt chce získat z dotací přes osm milionů korun zejména na platy současných zaměstnanců magistrátu. Jejich úkolem bude posílit sociální práci se současnými nájemníky či budoucími zájemci o městský byt. Podílet se budou také na celkovém propracování pardubického systému poskytování sociálních a dostupných bytů podle koncepce schválené zastupitelstvem v květnu, uvedla Iveta Koubková z tiskového úseku radnice.

"Ze statistik zájmu o městské byty, jak v režimu sociálního tak i startovacího bydlení, je zřejmé, že městský byt může být pro řadu obyvatel Pardubic významnou alternativou a řešením v nepříznivé sociální situaci či v cestě za osamostatněním od rodičů a nastartováním svého rodinného života," uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

Dostupné bydlení v Pardubicích je určeno obyvatelům města, kteří jsou v bytové nouzi. Nejohroženějšími skupinami jsou chudší domácnosti seniorů, rodin s dětmi, matek samoživitelek a lidí se zdravotním postižením. V souladu s koncepcí byla kritéria pro jednotlivé stupně krizového, sociálního a dostupného bydlení v Pardubicích zapracována do směrnice o přidělování bytů. Běžnou praxí zůstávají nájemní smlouvy uzavírané na dobu určitou a nově přibývají povinnosti nájemníků sociálních bytů spolupracovat se sociálním pracovníkem a plnit individuální plán vedoucí k zlepšení životní situace klienta.

Projekt by měl trvat do konce roku 2019. Podle schválené koncepce dostupného bydlení mohou do programu vstoupit i lidé, kteří se u města v minulosti zadlužili a nemohli městské bydlení získat, musejí se však snažit o nápravu své situace.

(čtk)