ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Majetkový úřad získal 269 nemovitostí z likvidovaných firem

22.11.2016

Praha 22. listopadu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal od státních podniků v likvidaci, jejichž zakladatelem bylo ministerstvo zemědělství, 269 nemovitostí po celé České republice. V tiskové zprávě o tom dnes informoval úřad. Dále uvedl, že do státního rozpočtu bude navíc likvidátory těchto podniků odvedeno zhruba 35 milionů korun.

ÚZSVM převzal majetek od státních podniků v likvidaci Konzervárny a lihovary státní podnik vědeckotechnických a obchodních služeb, Státní statek Zlonice, SELGEN - Oseva Praha, Agropodnik Brno, Jihomoravské vodovody a kanalizace, LACRUM Brno a Cukrovary Hradec Králové se sídlem ve Smiřicích. Jejich činnost tak bude moci být definitivně ukončena.

Úřad nyní podle mluvčího Radka Ležatky posoudí, zda jsou nemovitosti potřebné. "Pokud ne, tak je nabídneme ostatním státním institucím. Typicky o ornou půdu projevuje zájem Státní pozemkový úřad, o lesy pak Lesy ČR. V případě, že o ně neprojeví zájem žádná státní instituce, vyhlásíme výběrové řízení na prodej, do kterého se bude moci přihlásit každý," uvedl.

ÚZSVM v polovině loňského roku také sehrál roli při likvidaci státního podniku Česká spořitelna v likvidaci. Tehdy byl výtěžek zhruba sedm milionů korun. Úřad získal podíl na 286 pozemcích v účetní ceně 720.000 korun. Od likvidovaného státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky úřad získal čtyři stavby a 82 pozemků, které dosud spravoval likvidátor firmy. Přibližně 90 milionů korun byl finanční zůstatek společnosti, jenž byl následně odveden do státního rozpočtu.

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.

(čtk)