ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Magistrát zrušil rozhodnutí o stavbě školy v Praze 9

21.11.2016

Praha 21. listopadu - Magistrát po řadě odvolání zrušil rozhodnutí o stavbě základní a mateřské školy v Praze 9 a vrátil ho tamního stavebnímu úřadu k novému projednání. Magistrát rozhodnutí zveřejnil na úřední desce. Škola v ulici U Elektry má mít kapacitu až 950 žáků.

"Odvolací správní orgán po přezkoumání napadeného rozhodnutí zjistil, že rozhodnutí nebylo vydáno v souladu s právními předpisy," píše se v dokumentu. Úřad obdržel proti rozhodnutí o umístění stavby celkem 28 odvolání. Toho rozhodnutí je nutné k vydání stavebního povolení.

Úřad uznal například námitku, že se nepočítá s dostatkem parkovacích stání. Stavba také podle magistrátu není v souladu s technickými požadavky na stavby podle příslušné vyhlášky, v rozporu je i textová část projektu s jeho výkresy. Za nedostatečné považuje magistrát také posouzení souladu stavby s existujícím územním plánem.

Proti rozhodnutí magistrátu se městská část, která chce školu stavět, nemůže dál odvolat. Vyjádření radnice ČTK zjišťuje.

V současné době Praha 9 zřizuje deset mateřských škol - čtyři na Proseku, tři ve Vysočanech, dvě v Libni a jednu na Střížkově. Základních škol je zatím pět - tři na Proseku, jedna ve Vysočanech a jedna v Libni. Na konci roku 2013 měla městská část 53.981 obyvatel. Jejich počet v posledních letech významně roste, od roku 2004 jich přibylo o více než 10.000. Podle demografické prognózy má na konci desetiletí chybět ve Vysočanech 20 až 30 tříd, do roku 2030 až 40 tříd.

(čtk)