ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Nejnovější video: Radniční domy ožívají!

22.09.2016

Po devíti letech, kdy radniční domy v historickém centru Prahy neměly využití, se do nich znovu navrátí život. V zanedbaných domech u Staroměstského náměstí vznikne centrum vzdělávání, kultury a kreativity. Promluvili jsme o tom s lidmi z Institutu plánování a rozvoje Prahy. O historii domů zase pohovoří Petr Zeman z iniciativy Prázdné domy.

S kamerou jsme navštívili tyto domy:

Dům U Zlatého rohu:

Dům U Zlatého rohu je dům čp. 4 na Starém Městě v Praze. Stojí na rohu mezi Staroměstským a Malým náměstím mezi domy U Minuty a U Zlaté dvojky. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Na místě dnešního domu stály ve středověku dva domy, první zmínka o severněji umístěném domě je z roku 1404, dochoval se z něj pouze sklep a části obvodových konstrukcí. V roce 1623 byly domy spojeny a výsledný objekt byl rozšířen a výrazně přestavěn v pozdněrenesančním stylu. Za stavitele byl pokládán Jan Dominik de Barifis, předpokládaný stavitel evangelického salvátorského kostela, kvůli podobnosti některých detailů právě s tímto kostelem. V první polovině 18. století byla vrcholně barokně upravena fasáda, v roce 1801 byla upravena klasicistně. Dnes mimo jiné v domě sídli Skautský institut A. B. Svojsíka.

Dům U Minuty:
Dům U Minuty je dům čp. 3 na Staroměstském náměstí v Praze mezi Staroměstskou radnicí a domem U Zlatého rohu. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Dům byl jako pozdně gotická novostavba postaven někdy na počátku 15. století pravděpodobně na místě zrušené uličky a byl dosti malý s malým dvorkem, ale už měl dvě patra. V roce 1430 k němu byla připojena část sousedního domu. Před rokem1564 byl upravován, nízké třetí patro s lunetovou římsou bylo přistavěno koncem 16. stoletíSgrafita vznikla ve dvou etapách – před rokem 1600 a před rokem 1615, během barokních úprav byla zabílena, obnovena byla ve 20. letech 20. století. V roce1938 bylo proraženo loubí domu, které před tím neexistovalo. Na domu jsou vyobrazeny biblické výjevy společně se zachycením renesančního života. Můžeme zde nalézt i vyzobrazený život lidí ze starověkého Řecka. Dům sloužil jako lékárna odtud pochází název u Bílého lva a později se z něj stal Tabák, zde se poprvé objevil název Dům U Minuty. V domě v letech 18891896 bydlel s rodiči Franz Kafka, narodily se zde všechny jeho sestry.

CELÉ VIDEO MŮŽETE SHLÉDNOUT ZDE: