ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Archeologové potvrdili pravěké osídlení Dubče

25.08.2016

Praha 25. srpna - Pražská Dubeč patří k nemnoha lokalitám na území hlavního města, které dávní předci už v pravěku vyhledávali kvůli bydlení. Potvrdil to archeologický průzkum před zahájením stavby 118 moderních bytů v projektu Viladomy Dubeč. Archeologové ze společnosti Labrys při něm objevili mimo jiné zlomek broušeného sekeromlatu a čepelku vyrobenou štípáním. Ukázalo se tak, že toto místo bylo osídleno už v mladší době kamenné (zhruba 5600 až 4300 tisíc let před Kristem). Vedoucí výzkumu Milan Kuchařík vyzdvihl, že vykopávky významně přispěly k poznání pravěkého osídlení území městské části Dubeč.

Odhalené sídlištní objekty na staveništi mezi ulicemi Za Lázeňkou, Městská a Kolocova obsahovaly hlavně zlomky z keramických nádob, které podle jejich tvaru a výzdoby datují archeologové do mladší až pozdní doby bronzové (zhruba 1300 až 750 let před Kristem). Ještě o něco starší je dvojice bronzových jehlic, které vznikly už ve střední době bronzové (zhruba 1600 až 1300 let před Kristem). „Nálezy kamenných nástrojů patrně naznačují, že poloha byla osídlena již v mladší době kamenné, tedy neolitu,“ píší archeologové ve své zprávě.

Výkopy odkryly také velké množství zvířecích kostí, od jejichž podrobné analýzy si archeologové slibují zjistit druhové složení tehdejších domácích zvířat a jídelníček místních obyvatel. Z nálezů prý stojí za zmínku hlavně kosti tura domácího objevené v původní funkční poloze – šlo o část kloubního spojení zadní končetiny.

Naopak tajemstvím zůstávají zahaleny dvě obdélníkové jámy zhruba metr hluboké, které nejdříve archeologové považovali za hroby. „Nasvědčoval tomu obdélný tvar v rozměrech lidské postavy a orientace obou objektů podle světových stran. Ve výsledku však byly objekty prázdné a neobsahovaly žádné kosterní pozůstatky a artefakty. Osvětlit účel objektů by mohly pomoci odebrané vzorky, které budou podrobeny archeobotanické analýze,“ dodávají archeologové.

(rtv+)