ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Dolní Březany chystají unikátní sportovní halu

25.08.2016

Dolní Břežany 25. srpna - V září bude zahájena výstavba nové sportovní haly, která bude součástí školního areálu v ulici Na Vršku. Jedná se o unikátní stavbu v rámci ČR, která vychází z moderních trendů současné architektury. Výjimečnost této budovy spočívá zejména v jejím oblém tvaru, plášti z hliníkového šindele a také způsobu osvětlení světlovody.

Vlastní hala je řešena účelně. Dispozice je navržena tak, aby komfortně umožnila různé režimy využití: výuku tělesné výuky, rekreační a večerní sport, větší akce s diváky. V interiéru bude využit unikátní systém denního osvětlení světlovody. Jejich rozmístění v pravidelném rastru bude modelovat tvar haly. Prostor haly bude možné členit, rozdělit na více částí, pomocí elektricky ovládaných rolet. Součástí objektu bude sportovní vybavení pro školní výuku, elektricky sklopné koše na basketbal i tabule časomíry. Hala bude ozvučena. Počítáno je také s komfortním zázemím, které zahrnuje šest šaten s umývárnami (z nichž dvě jsou uzpůsobeny pro tělesně postižené)a kabinety pro učitele. Zajímavý bude i veřejný prostor před budovou řešený jako amfiteátr.

„Obec v uplynulých letech kompletně zmodernizovala místní venkovní sportoviště," říká Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany. „Rekonstrukcí dvou historických objektů získala zázemí pro volnočasové aktivity a také kulturní a informační centrum. Nová sportovní hala bude velkým přínosem hned v několika oblastech. V prvé řadě vyřeší problém chybějící tělocvičny pro školu s kapacitou přes 700 žáků. Halu budou pro svou činnost využívat místní sportovní kluby a prostor zde bude i pro rekreační sport. V neposlední řadě bude hala sloužit pro pořádání kulturních a společenských akcí“, dodává Michalik.

Hala bude sloužit veřejnosti již od září 2017. Celkové náklady projektu dosáhnou výše 106 mil. Kč. Stavbu budou zajišťovat společnosti PKS stavby a.s. a BAU plus, a.s., které v soutěži uspěly s nejnižší cenovou nabídkou.

(rtv+)