ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Majetkový úřad zveřejnil seznam všech svých nemovitostí

14.07.2016

Praha 14. července - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil seznam všech svých nemovitostí a umožnil veřejnosti účast při otevírání nabídek doručených ve výběrových řízeních i veřejných zakázkách. ČTK to dnes sdělil mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Úřad také zveřejnil otevřená data o státních budovách, nákladech hrazených státními institucemi za nájem či zpřístupnil veřejnosti nabídky nepotřebného státního majetku.

"Díky nově zavedeným opatřením se úřad ještě více otevírá veřejnosti a každý má nyní možnost důsledněji kontrolovat hospodaření se státním majetkem. Daří se nám eliminovat možnost korupčního jednání a zároveň i omezovat zbytečné výdaje státního rozpočtu," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Dále uvedla, že vypověděla smlouvy na informační systémy, které byly duplicitní, nebo které nebyly naplněny daty. Takové smlouvy byly pro stát naprosto neúčelné a představovaly typickou ukázku plýtvání s veřejnými prostředky, dodala.

ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Vystupuje v těchto řízeních za organizační složku státu, příslušnou s tímto majetkem hospodařit. Poskytuje rovněž v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy. Hlavní zdroj příjmů úřadu tvoří prodeje a pronájmy pozemků, budov a staveb a také prostředky, které státu připadly z tzv. odúmrtí po zemřelých bez dědiců.

(čtk)