ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Slezská univerzita v Opavě zahájila opravu historického pavilonu

14.07.2016

Ostrava 14. července - Slezská univerzita v Opavě zahájila rekonstrukci historické budovy bývalého pavilonu Prvního slezského spolku pro chov ryb. Po renovaci by objekt, který je ve vnitrobloku univerzitní budovy v Hauerově ulici, měl sloužit jako zázemí studentů, řekla dnes ČTK mluvčí univerzity Karin Martínková.

"Pavilon Prvního slezského spolku pro chov ryb v Opavě založeného v roce 1879 sice nebyl Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou, jedná se však o ojedinělý dochovaný hmotný doklad chovu ryb v rámci Slezska a připomenutí někdejšího spolkového života," uvedla Martínková.

Podle ní by objekt po renovaci za zhruba 2,5 milionu korun měl získat původní vzhled známý z dobových fotografií.

Oprava budovy je součástí rekonstrukce objektu v Hauerově ulici, který bude sloužit potřebám Filozoficko-přírodovědecké fakulty. "V budoucnu by zde měly najít své sídlo umělecky zaměřené studijní obory. Pro tyto potřeby zde vyrostou také dva úplně nové objekty, z nichž jeden bude sloužit jako depozitář knih a fotografií Institutu tvůrčí fotografie a druhý poskytne zázemí speciálním pracovištím, jakými jsou například střižna obrazu, střižna zvuku a další," řekla už dříve Martínková. Rekonstrukce i výstavba dvou novostaveb přijde na více než 110 milionů korun. Oprava historického pavilonu by měla být dokončena letos v říjnu, celý areál v Hauerově ulici pak ve druhém čtvrtletí příštího roku.

Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně pak v roce 1991 z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Veřejná vysoká škola má v současnosti čtyři součásti: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu, Fakultu veřejných politik a Matematický ústav v Opavě a také Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné. S necelými 6000 studenty patří mezi menší české vysoké školy.

(čtk)