ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Open House: Strahovský klášter

11.05.2016

Praha 11. května - Strahovský klášter, celým jménem Královská kanonie premonstrátů na Strahově, je nejstarším premonstrátským klášterem v Čechách a také jednou z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky.

Byl založen roku 1143 knížetem Vladislavem II. s chotí Gertrudou na podnět olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Kamenný kostel a klášter byly postaveny v druhé polovině 12. století. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla původně vystavěna jako třílodní románská bazilika s příčnou lodí a dvěma hranolovitými věžemi. Po požáru roku 1258 došlo ke gotické úpravě a přestavby kláštera následovaly i v dalších staletích.

V 17. století se uskutečnila výrazná pozdně renesanční úprava, následně byly provedeny stavební zásahy v raně barokním duchu. Proběhla přestavba jižní části konventu a opatství – nově vznikl například knihovní sál a opatská zahrada.

V průběhu staletí vlastnil a spravoval komplex premonstrátský řád. Roku 1950 byl klášter uzavřen a řeholníci z větší části deportováni do sběrných táborů. Dnes v klášteře, obnoveném po roce 1990, sídlí také Památník národního písemnictví a nachází se zde slavná Strahovská knihovna a obrazárna.

© mg

Adresa: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Rok: 1143
Architekti: Giovanni Domenico Orsi; Jean Baptiste Mathey; Jakub Schödel; Anselmo Martino Lurago; Ignác Jan Nepomuk Palliardi (autoři přestaveb)