ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Milovice schválily nový územní plán

02.05.2016

Milovice (Nymbursko) 2. května - Zastupitelé Milovic schválili v dubnu nový územní plán města, platit bude od 5. května. ČTK to dnes řekl starosta Milan Pour, podle nějž je plán výsledkem pětileté práce odborníků. Jsou do něj zapracována pravidla dalšího územního rozvoje Milovic tak, aby se město rozvíjelo kompaktně, s důrazem na bydlení, zeleň, ale též na rozvoj pracovních příležitostí.

Už od 90. let se v Milovicích obnovují vhodné objekty, které jsou upravovány na bytové domy. I díky tomu se za několika let zvýšil počet obyvatel Milovic z 1200 v roce 1991 na nynějších téměř 11.000. Některé stavby využívají i podnikatelé. Mladší rodiny do zrekonstruovaných bytů lákají hlavně příznivé nájemné a dobrá dostupnost Prahy.

"Na pořízení územního plánu čekali investoři, aby mohli začít podnikat v našem městě. Vzhledem k tomu, že v návrhu územního plánu byl zapracován regulační plán, který se týká krajských pozemků na Božím Daru a který jasně vymezuje podrobnější využití celého území, museli jsme se vypořádat s připomínkou zástupců Středočeského kraje. Jako zástupci města si ale chceme zachovat kontrolu nad tím, co se bude v tomto prostoru, byť není v majetku města, dít," řekl starosta města.

Milovické zastupitelstvo už loni schválilo pokyny ke sladění reálného stavu s územním plánem, šlo zejména o vymezení ploch pro bydlení obecně a o plochy smíšené obytné v centrech měst. Hakenův stadion a sousední plochy byly navrženy k zařazení do veřejné zeleně, a nebude tak možné je zastavět.

Změny územního plánu byly vedeny též s cílem ochrany přírody, jako byl např. požadavek na odstranění rozsáhlých komerčních zařízení z údolní nivy Mlynařice pod čerpací stanicí u silnice na Lysou nad Labem. Tento požadavek byl zdůvodněn ochranou údolní nivy Mlynařice, ochranou orné půdy a prostupností krajiny.

Nedaleko Milovic je přírodní rezervace, kde od loňského roku žijí všechny tři druhy velkých evropských kopytníků: zubři, divocí koně a pratuři. Pastvina u Milovic má rozlohu 40 hektarů.

(čtk)