ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Open House: Gymnázium Jana Keplera

26.04.2016

Praha 26. dubna - Funkcionalistická budova gymnázia dokončená roku 1932 podle plánů architektů Městského stavebního úřadu Mečislava Petrů a Karla Beneše nese od roku 1971 jméno významného fyzika a matematika Jana Keplera. V místech, kde škola stojí, byly totiž objeveny pozůstatky renesančního Kurzova letohrádku, kde bydlel a pracoval dánský astronom Tycho Brahe a spolu s Janem Keplerem provedl řadu pozorování.

Objekt z třicátých let na půdorysu písmene „T“ tvoří dvě symetrická křídla. Nová sportovní hala přistavěná k západnímu křídlu má jednoduchý tvar strohého kvádru s fasádou z pohledového betonu. Hala uzavírá vnitřní dvůr a přirozeně doplňuje komplex školních budov tím, že vychází z charakteru i barevnosti funkcionalistické architektury, aniž by se pokoušela o její nápodobu. Střecha a severní štítová strana postupně zaroste zelení.

Aby bylo zabráněno přehřívání (na východní i západní straně je prostor ve velkých plochách zasklen) je fasáda stíněna slunolamy. Na střeše vznikla terasa se vstupem z knihovny v přilehlé historické budově. Hygienické zázemí, šatny a sklady jsou umístěny v původní školní budově, a hala tak slouží výlučně jako hřiště, které je opatřeno speciálním sportovním PVC povrchem a akustickými obklady stěn.

© dk

Adresa: Parléřova 2, Praha 6
Rok: 2009
Architekti: SPORADICAL – Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová