ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Open House: Studio PRÁM

19.04.2016

Praha 19. dubna - Studio PRÁM se nachází v industriálním objektu bývalé Vejnarovy parní prádelny v periferní čtvrti pražských Vysočan, která zde fungovala od roku 1929. Po zrušení prádelny v objektu sídlilo středisko praktické výuky učňů textilního průmyslu a po nějakou dobu byl využíván i pro provoz firmy vyrábějící kosmetiku. V roce 2011 budova prošla kompletní rekonstrukcí.

Citlivé úpravy respektující industriálního ducha minulosti zde daly vzniknout uměleckým ateliérům, výstavním prostorám a multifunkčnímu kulturnímu sálu. Studio PRÁM sdružuje absolventy AVU a UMPRUM, kteří budovu převzali od spolku Trafačka a snaží se navázat na její činnost. Využívají prostory jako zázemí pro uměleckou tvorbu a rovněž usilují o rozšíření okruhu svých aktivit zpřístupněním své kulturní činnosti širší veřejnosti i propojením s mezinárodní uměleckou scénou formou rezidenčních pobytů a společných výstav v galerii PRÁM.

Studio organizuje rozmanité kulturní akce, jako jsou výstavní vernisáže, přednášky, koncerty, promítání a alternativní festivaly. Rovněž zde našel zázemí pravidelný přednáškový cyklus platformy pro studium audiovizuální kultury Fresh Eye.

© mg

Adresa: Čerpadlová 536/4b, Praha 9-Vysočany
Rok: neznámý; 2011 rekonstrukce
Architekti: neznámý