ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Obce protestují proti zvažované výstavbě přehrady

13.04.2016

Praha 13. dubna - Obce z horního toku Berounky nesouhlasí se zvažovanou výstavbou protipovodňové přehrady na Křivoklátsku. Zástupci 25 obcí od Liblína po Nižbor předali středočeskému krajskému úřadu a ministerstvům zemědělství a životního prostředí nesouhlasné stanovisko svých zastupitelstev. Ministerstvu zemědělství navíc doručili petici s podpisy více než 4500 lidí a v sobotu chystají v Roztokách u Křivoklátu protestní akci, sdělili dnes ČTK. Podle ministerstva by případné další přípravě akce musela předcházet rozsáhlá veřejná diskuze.

Stavbu suchého poldru chránícího spodní tok řeky před stoletou povodní začalo řešit Povodí Vltavy. V případě záplav by se zatopilo území až o 1000 hektarech. Zatím však povodí vypracovalo jen studii proveditelnosti. Studie byla nyní předložena samosprávným celkům jako jeden z podkladů k jejich dalšímu rozhodování o možném způsobu ochrany obcí na dolním toku Berounky před povodněmi.

"Ministerstvo zemědělství elektronickou petici proti stavbě nádrže na Berounce v profilu Křivoklát zaznamenalo a její průběh sleduje, nevydalo k ní však zatím žádné oficiální stanovisko a to z důvodu, že petice zatím nebyla ukončena a ministerstvo zemědělství dosud nebylo petičním výborem osloveno," uvedl dnes náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík.

Petice žádá zastavení dalšího plánování a výstavby vodního díla, podle starostů má studie vady. "Zcela opomíjí názor dotčených obcí, není součástí žádné vládní či krajské koncepce, zásadním způsobem naruší CHKO Křivoklátsko a již samotné její zveřejnění vede ke znehodnocení majetku obyvatel těchto obcí," uvedl starosta obce Skryje Josef Jedlička.

"Samozřejmě pokud by nějaký takový projekt vznikal, pak by do něj ministerstvo vstupovalo zejména v rámci posouzení vlivů již konkrétního záměru na životní prostředí, tedy procesu EIA," sdělila dnes ČTK mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Případnou výstavbu na Berounce nepodporuje ani hejtman Miloš Petera (ČSSD), a to kvůli okolní přírodě. Zdůraznil však, že nejde o investiční záměr, ale jen o úvahy. Pokud by bylo na stole politické zadání, jsou podle něj vodohospodáři schopni na projektu dál pracovat. On ale regulaci na Berounce nepředpokládá. Připomněl, že prioritou kraje je vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, jehož území by bylo zaplavením narušeno. Podle dnešního vyjádření se hejtman bude podnětem obcí zabývat. Také ministerstvo životního prostředí bude pro vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, pokud po něm bude společenská poptávka v regionu.

Podle materiálu Povodí Vltavy by stavba vyšla asi na pět miliard korun. Ve studii jsou čtyři možnosti, kde by hráz mohla stát. Všechny jsou nad obcí Roztoky u Křivoklátu. "Nádrž by jednoznačně pomohla obcím na dolním toku Berounky. Pod tímto vodním dílem až po soutok s Vltavou by bylo ochráněno přes 3300 obyvatel a majetek v hodnotě téměř 30 miliard korun," uvedl už dříve generální ředitel povodí Petr Kubala.

Suchá nádrž by měla přeměňovat povodně až do úrovně stoleté vody na neškodný průtok v objemu dvouleté vody. Rozloha nádrže by podle studie byla mezi 979 a 1006 hektary.

(čtk)