ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Reality na dlani

Židovská obec opravila nejunikátnější synagogu Moravy

07.04.2016

Brno 7. dubna - Židovská obec Brno opravila a nově vybavila jedinou plnohodnotně fungující synagogu na Moravě. Interiér funkcionalistické stavby v brněnské Skořepce se díky investici 12 milionů korun z dotací i vlastních zdrojů obce přiblížil původnímu vzhledu. Brněnští židé nechali také zhotovit novou sadu modlitebních textilií a pořídili pro svatostánek tóru, základní dokument judaismu.

Stavba z roku 1936 je architektonickým unikátem. Zatímco většina synagog mívala historizující vzhled, pro konzervativní společenství Agudas achim navrhl Otto Eisler moderní čtvercovou stavbu. Z ulice je nenápadná, což odpovídá okolnostem doby vzniku, uvnitř je puristicky pojata. Za druhé světové války sloužila jako skladiště a přišla o všechen mobiliář. Poté ji přeživší židé znovu začali využívat, ovšem vybavení získali asi z jiných modliteben, tajže neodpovídalo původnímu stylu.

Nyní má synagoga liturgické textilie navržené výtvarníkem Markem Podwalem, nové, opět funkcionalistické lavice z masivu a také rozměrné lustry odpovídající původnímu stavu. Při renovaci pomohly staré fotografie. Architektonický projekt se totiž nedochoval.

Jedná se v současnosti o jedinou synagogu na Moravě, kde se konají bohoslužby a která má svého rabína. "Synagoga slouží primárně jako svatostánek pro členy obce, to je její hlavní účel," řekl dnes ČTK rabín Menaše Kliment. Židovská obec je však připravena zpřístupňovat synagogu i zájemcům o architekturu. "Organizovaným výpravám po ohlášení zajistíme provázení," popsal vedoucí projektu obnovy Petr Špunar.

Současná Židovská obec Brno má na jižní Moravě přibližně 300 členů, řekl ČTK její předseda Jáchym Kanarek. Symbolickým momentem pro členy obce se stalo zvláště nedávné vnesení nové tóry, pergamenového svitku s Pěti knihami Mojžíšovými. "Pořízení tóry je pro židovskou komunitu nesmírně významné, protože tím, že ji pořizujete, dáváte světu najevo, že židovská obec hodlá ještě minimálně sto roků žít a prosperovat," doplnil Špunar.

Před druhou světovou válkou žila v Brně mnohatisícová židovská komunita, která se výrazně podílela na kulturním i průmyslovém rozvoji města. Mnozí židé ale uprchli před nacisty do zahraničí, tisíce jich padly za oběť holokaustu.

(čtk)