ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Metrostav development

Popis developera:

Držíme slovo. Chráníme přírodu a vážíme si člověka. Takové jsou naše zásady, které nabízíme našim partnerům a klientům.
„V zajímavých a cenných lokalitách rozvíjíme investorské záměry především v oblasti bytové výstavby. Zajišťujeme všechny fáze projektu od vyhledání vhodného pozemku, přes architektonický návrh až po financování a prodej či pronájem. Jednotlivé projekty realizujeme prostřednictvím dceřiných společností, které jsou jako investor projektu účastníky smluvních vztahů projektu. Velký důraz klademe nejen na kvalitu, ale i jedinečnou a netradiční architekturu, která respektuje moderní trendy. O tom svědčí i řada ocenění, která jsme za naše projekty získali jako například Best of Realty, Stavba roku nebo Nový domov.“
Metrostav Development stojí na pevném základě, kterým je téměř 40 let zkušeností firem ze Skupiny Metrostav. Za tuto dobu vznikl velký počet pozoruhodných projektů z oborů pozemního, podzemního i dopravního stavitelství a mnoho z nich bylo oceněno v prestižních domácích i zahraničních soutěžích a zapsáno do kroniky technických unikátů. Jediným akcionářem Metrostav Development a.s. je Metrostav a.s.
Od roku 1995 společnost Metrostav a.s. zahrnula do své činnosti i záměry v developerské oblasti. V roce 2008 vznikla samostatná společnost Metrostav Development a.s., která zastřešuje developerské aktivity Skupiny Metrostav.
Stabilita, finanční síla, zkušenosti, odborné znalosti pracovníků a jejich odpovědný přístup jsou pro budoucího klienta zárukou, že projekt bude dokončen ve smluvní ceně, požadovaném termínu a kvalitě, která je srovnatelná s evropským standardem.
 

Počet projektů 2
Adresa: Zenklova 2245/29, 180 00 Praha
E-mail: info@metrostavdevelopment.cz
Web developera www.metrostavdevelopment.cz/

Mapa projektů

Naše projekty